Wednesday, March 24, 2010

Disainmõtlemine vaatab edasiMöödunud neljapäeval esitles Mikko Kämäräinen (Provoke) Soome Töö- ja Majandusministeeriumi tellitud  raportit disaini muutunud rollist. Laienenud käsitluse järgi rakendatakse disaini mõtteviisi ja tööprotsessi väljaspool toote- ja teenusearendust, ühe osana interdistsiplinaarses innovatsioonis. Kohaletulnute seas tekkis õigustatud küsimus, mil määral on ärinõustamine ja disainmõtlemine kattuvad distsipliinid ja kas me mitte ei räägi samast asjast.

Kui võtta aluseks A.G. Lafey määratlus, siis on erinevus selles, et ärikoolide ettevalmistus suunab inimesi mõtlema induktiivselt ja deduktiivselt, disainikoolid õpetavad aga mõtlema abduktiivselt - ette kujutama, mis võiks olla. Disainmõtlemise eripära on selle tulevikku suunatud iseloom.

Heuristiline, kogemuse baasil järeldusi tegev mõtlemine on takistus, kui meie eesmärk on uuendus. Inimlik võimetus omada "kõhutunnet" asjade suhtes, mille kohta eelnev kogemus puudub, on peamine põhjus, miks enamik ettevõtteid ei ole innovatiivsed. Me ei usu asjadesse, mille edus me pole kogenud. Kui sellele liita veel hirm vigade tegemise ees, saame me tulemuseks paigalseisu. Thomas A. Edison ütles, et ta pole läbi kukkunud, ta on leidnud 2000 viisi, kuidas ei saa elektripirni teha. Tal teadis, kui oluline oleks sellist leiutist omada ning ta tegi sihikindlat tööd selle saavutamiseks. Selline suhtumine on ettevõtjate seas aga harukordne, kõik sooviksid saada osa kindlast edust (vähemalt aastaga võiks ju investeering tagasi teenida...), samas säilitades hetkeolukorra.

Stanfordi Ülikooli d-school on aastast 2005 õpetanud disainmõtlemist kõikidele, kelle soov on luua inimkeskseid lahendusi ning teha valdkondade- ning organisatsioonideülest koostööd. Disainerite valduses olevad tööriistad probleemide lahendamisel ja tulevikunägemuste loomisel on universaalsed, lahendusi saab luua igaüks. Oluline on, kes otsustab, et me teeme midagi sellist, mida varem tehtud pole.

Disain on mõte asjade taga, disainmõtlemine on tulevikku suunatud mõtlemine. Mõtleme. Disainime. Ja anname teistele põhjust sinust rääkimiseks.

No comments:

Post a Comment